Nyheder

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.
Ordinær generalforsamling udsættes

Bestyrelsen har besluttet at udsætte selskabets ordinære generalforsamling indtil videre på grund af det aktuelle forsamlingsforbud.

Når det igen bliver muligt at forsamles, vil indkaldelse blive annonceret samme sted som udsættelsen.

Den reviderede årsrapport findes på hjemmesiden www.faxevarme.dk under ØKONOMI (Årsregnskab) samt på selskabets kontor.

På bestyrelsens vegne
Mogens C. Pedersen, formand