Firmaprofil

Faxe Fjernvarmeselskab er et forbrugerejet fjernvarmeselskab, der leverer fjernvarme til 657 forbrugere i Faxe by.

Selskabet blev etableret i 1963 som et oliefyret varmeværk.

Varmecentralen er siden hen konverteret til naturgasfyring og der er etableret en røggasveksler på Faxe Kalk for udnyttelse af spildvarme.

Senest er der i 2006 idriftsat et nyt 5 MW flisfyret kedelanlæg på Schjølervej, som anvendes til primær drift. Naturgaskedlerne på Knudsvej anvendes som backup/nøddrift.

//