Vores priser

Se, hvad det koster dig at have fjernvarme.

Din varmepris, kort fortalt

Som fjernvarmekunde i Faxe er din varmepris sammensat af en række takster.

Blandt andet betaler du en variabel pris afhængigt af dit forbrug - og så betaler du et fast bidrag ud fra din boligs størrelse.

Du finder de nuværende takster i vores seneste takstblad.

Du kan også se tidligere års priser herunder.


     


Fjernvarmedeklaration


Vores fjernvarmedeklaration viser det seneste års brændselsfordeling.

Du kan desuden se udledninger i forbindelse med varmeproduktionen.

Økonomi

Her finder du vores årsrapporter og prisudvikling.

//