Medarbejdere

 

Driftsleder:
Henning Andersen
Telefon: 56 71 35 02

Kontorleder
Jane Jørgensen
Telefon: 56 71 35 84

Driftsassistent:
Kim Johansen
Telefon: 56 71 35 02

Driftsassistent:
Peder Grønkjær Svendsen